počet produktů
0
cena nákupu
0,00 CZK
měna: CZK
Kategorie
Počítadlo přístupů
Online: 1
Dnes: 10
Celkem: 79190

K.O.S.

Popis produktu

K.O.S. (kondiční orgánový skener) je přístroj vyvinutý na základě nejnovějších a skutečně přelomových vědeckých objevů v oblasti bioenergií a biomagnetismu.

Je zkonstruovám tak, aby při použití možností nejmodernější elektroniky dokázal snímat slabé magnetické pole, které vytváří lidský organismus, provést jeho analýzu až na úroveň magnetického vyzařování a vzájemných rezonancí jednotlivých tělních buněk.

Jeho přehledný a obsáhlý výstup upozorňuje na zjištěné abnormality a ukazuje, kde je možno hledat příčiny, a to ještě před propuknutím klinických projevů způsobených jakoukoliv nerovnováhou v testovaném organismu. To umožňuje včas zareagovat a úpravou životního stylu zabránit vzniku obtíží a přiblížit se tak celkové harmonii organismu.

Vlastní skenování netrvá déle než 1 minutu! Již za takto krátký čas získáte komplexní přehled o Vaší tělesné kondici !

Výstupem sledování zpracovaným pomocí originálního software je přes třicet obsáhlých reportů roztříděných po jednotlivých logicky spolu souvisejících skupinách testovaných ukazatelů opatřených vysvětlením a komentáři, jež je možno prohlédnout na obrazovce počítače, případně vytisknout na tiskárně. To vše pochopitelně v češtině.

 

Princip fungování přístroje

 

 Jednoduché vysvětlení fungování přístroje K.O.S by bylo možné pomocí přirovnání k poslechu rozhlasového přiímače. V prostředí okolo nás je možno zachytit mnoho frekvencí různých vln, ale chcete-li poslouchat konkrétní program, musíte přesně naladit frekvenci té Vámi žádané stanice. Pokud správně naladíte přesnou frekvenci, rádio začne rezonovat a vy máte možnost poslouchat, co naladěná stanice právě vysílá - jestli zábavný program, koncert, dramatickou rozhlasovou hru anebo reportáž ze sportu.

 Na podobném principu přijímání konkrétních frekvencí elekromagnetického pole je založeno i fungování Kondičního orgánového skeneru, snad jen s tím rozdílem, že ten je konstruován ne tak, aby přijímal jen program jedné konkrétní stanice, ale aby postupně přeladil celé pásmo a zjistil, co jednotlivé tkáně, orgány a dokonce i jednotlivé buňky "vysílají za program", aby následně vyhodnotil, kde je běžný zábavný program a kde se třeba naopak schyluje k dramatu, ve kterém půjde o zdraví.

 Občas lidé nevěří, že je přístroj vůbec schopen přijímat tak slabé vlnění, a dokonce z různých tkání a orgánů lidského těla. Vždyť je tak malý a je vybaven jen jednoduchým čidlem, které zkoumaná osoba drží v ruce. Zde je pro vysvětlení opět možné použít analogii s rozhlasovým přijímačem. Je to totiž podobné, jako kdyby někdo chtěl tvrdit, že není možné slyšet program přenášený rádiovými vlnami vysílačů z různých směrů mnohdy vzdálených desítky kilometrů. No vidíte - a je to možné! Rozhlasový přijímač je přitom tak malý, že se schová do mobilu či sluchátka do uší a nepotřebuje k tomu žádnou velikou anténu. A tomu už se dneska nikdo nepodiví.

 Proč se tedy divit tomu, že každému stavu orgánů a buněk těla odpovídá určitý typ elektromagnetického záření, které můžeme přijímat a pomocí počítačového programu mu porozumět. Aktuální stav těla tak můžeme poznat právě díky různé intenzitě a frekvenci elektromagnetického záření. Jeho změny signalizují změny na úrovni makromolekulární, následně buněčné a ve finále toto vede k ovlivnění orgánů a tím i celého organismu. Energie elektromagnetické vlny kolísá, což je dáno aktuálním zdravím či stádiem choroby a je ovlivněno úrovní buněčné výživy. Takové kolísání elektromagnetické energie je sice velmi malé, ale je měřitelné. Kondiční a orgánový skener je přístrojem, který to dokáže, ale umí ještě mnohem víc!

Tento produkt nenahrazuje odbornou lékařskou péči a představuje pouze doplněk zdravého životního stylu a alternativní medicíny.